Coaching en Supervisie

Ik bied supervisie, intervisie en (team)coaching aan professionals in o.a. zorg, welzijn en onderwijs. Mijn jarenlange werkervaring in deze werkvelden, maakt dat ik de uitdagingen van binnenuit ken. Behalve mijn jarenlange ervaring binnen de welzijnssector en het onderwijs, bouw ik momenteel aan een theoretisch fundament om deze ervaringen nog beter te kunnen inzetten ten behoeve van organisatieontwikkeling.

Op dit moment ben ik bezig met de master HUMAN and ORGANIZATIONAL BEHAVIOR/begeleidingskunde/organisatiecoach.
In deze master werk ik aan mijn ontwikkeling om daarmee een groter bereik, meer impact te hebben binnen organisaties waar taaie problemen remmend werken op het behalen van organisatiedoelstellingen en professionele de ontwikkeling van de mensen die er werken.

Een begeleidinskundige benadert een organisatievraagstuk in al zijn complexiteit. Dat betekent dat de context van het vraagstuk (binnen de organisatie) en de context van de organisatie in de samenleving, meegenomen wordt in mijn aanpak. Dit biedt een ruimer en ander perspectief op het vraagstuk.

De uitkomst van deze aanpak is dat problemen die remmend werken op de organisatieontwikkeling en ziekteverzuim, burn-out motivatieverlies als gevolg hebben, aangepakt worden. En dit SAMEN met de betrokkenen op alle organisatieniveau’s, dus een grondige en gedragen verandering die niet eindigt na afronding van het traject. De investering wordt door terugdringen ziekteverzuim, of burn-out of dure vertrekregelingen meer dan terugverdiend.
Een individueel (supervisie of coachings)-traject en/of intervisie/teamcoaching kan er onderdeel van uitmaken.

Weet je nog niet welk aanbod het best aansluit? Dan bied ik je een gratis en vrijblijvend gesprek om dit te onderzoeken